Toegekende subsidies

In het verleden zijn de navolgende subsidie aanvragen gehonoreerd:

 • Diverse investeringen jeu de boule club Zevenhuizen
 • Diverse investeringen jeu de boule club Leek
 • Bijdrage braintrainer (computer met spelmateriaal voor mensen met geheugenverlies)
 • Bijdrage in z.g. tovertafel t.b.v. de dementheek Leek
 • Bijdrage aan de oprichting van het geheugenkoor de Notenkraker
 • Memorywalk
 • Bijdrage voor de realisering van de bewegingstuin bij Zorgcentrum Vredewold
 • Soos Oostwold
 • Dementheek
 • Projekt  periodiek “De Bijblijver”
 • Geluidsinstallaties t.b.v. Dienstencentrum De Schutse
 • Bijdrage duofiets
 • Netwerk Dementie
 • Alzheimer Café
 • Bijdrage aan St de Zijlen voor montage van een hulpmotor aan de aangepaste fiets.
 • Lap-top t.b.v. de vrijwillige baliemedewerkers van De Schutse
 • Bijdrage in de aanschaf van rolstoelen en rollators voor de bezoekers van de dagopvang van Vredewold te Leek
 • Bijdrage in de start van het platform contactactiviteiten

Subsidieformulier aanvragen

Aanvraagformulier download Of download het formulier hier.