Ook bijdragen?

De Stichting zoekt altijd naar vrijwilligers, die bereid zijn om de donateurskaarten jaarlijks rond te brengen, de bijdrage ad € 2,50 te innen en waar mogelijk nieuwe donateurs te werven. Als u belangstelling heeft om zich op te geven als collectant vult u dan uw gegevens in en verzend deze door op de knop ''Verzenden'' te drukken.
Of
U kunt contact opnemen met ons secretariaat, dit kunt u vinden onder de button “Contact” op de home pagina van deze site.

Opgeven