Subsidies

Toegekende subsidies In het verleden zijn de navolgende subsidie aanvragen gehonoreerd: Diverse investeringen jeu de boule club Zevenhuizen Diverse investeringen jeu de boule club Leek Bijdrage braintrainer (computer met spelmateriaal voor mens...

Lees Meer »

Opgeven als collectant

Ook bijdragen? De Stichting zoekt altijd naar vrijwilligers, die bereid zijn om de donateurskaarten jaarlijks rond te brengen, de bijdrage ad € 2,50 te innen en waar mogelijk nieuwe donateurs te werven. Als u belangstelling heeft om zich op te g...

Lees Meer »

Over ons

Wie zijn wij ? Stichting Vrienden van het Ouderenwerk, opgericht 16 juni 1989, is een Stichting die initiatieven en projecten steunt op het gebied van het ouderenwerk in de dorpen van de voormalige gemeente Leek. Het bestuur bestaat uit de volgende p...

Lees Meer »