Secretariaat:

 

Stichting Vrienden van het Ouderenwerk

p.a. Oldenoert 32

9351 KP Leek

Bij gebruik "Contactformulier" graag ook adres invullen.

 info@vriendenvanhetouderenwerk.nl

De Stichting is lid van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
http://www.anbi.nl/

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 41011661

Contactformulier