Wie zijn wij ?

Stichting Vrienden van het Ouderenwerk, opgericht 16 juni 1989, is een Stichting die initiatieven en projecten steunt op het gebied van het ouderenwerk in de dorpen van de voormalige gemeente Leek.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Gerard Kosse          Voorzitter
  • Eempien Heijs         Secretaresse en coordinatie vrijwilligers
  • Henk Mekkes          Penningmeester
  • vacant                     Algemeen bestuurslid

De Stichting is lid van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

fiscaal ANBI nummer: 805166750

http://www.anbi.nl/

 

 

Doelstelling

In de statuten van de Stichting staat als doel: “de ondersteuning van het algemeen welzijn van ouderen in de dorpen van de voormalige Gemeente Leek, nl: Leek, Tolbert, Zevenhuizen, Midwolde, Lettelbert, Oostwold en Enumatil en alles wat daar rechtstreeks of zijdelings mee verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.”

Als er nieuwe en vernieuwende activiteiten opgestart of georganiseerd worden, kan er een aanvraag worden ingediend voor subsidie.

De aanvragen zullen op basis van medefinanciering worden gehonoreerd, indien de subsidie een bedrag van € 1.000,00 te boven gaat. Op het formulier van aanvraag moet een eenvoudige begroting worden opgesteld en verder compleet te zijn ingevuld.

Beslissingen over het toekennen van bijdrages en subsidies liggen volledig bij het Bestuur van de Stichting.

Aanvragen van bedragen onder de € 1.000,00 kunnen eveneens worden ingediend, hiervoor geldt geen cofinanciering. Deze aanvragen vallen in de categorie éénmalige bijdrage, die niet mag worden gebruikt voor onderhoud van materiaal dat toehoort aan enige Stichting of vereniging.

Gedacht hierbij kan worden aan een bijdrage voor een jubileum, prijzen voor te houden wedstrijd, etc.

Het aanvraagformulier moet compleet ingevuld worden, en vergezeld gaan van een eenvoudige begroting.

Jaarverslagen

 

JAARVERSLAG 2020

JAARVERSLAG 2021

JAARVERSLAG 2022